HANZA förvärvar tyska RITTER-koncernen för 12 MEUR

HANZA upptas till Nasdaq Stockholms huvudlista

VI MODERNISERAR OCH EFFEKTIVISERAR TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Hållbarhet för oss

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av både affärsidén och den löpande verksamheten.

Våra tjänster

HANZA är en långsiktig samarbetspartner som skapar moderna och effektiva tillverkslösningar.

Pressmeddelanden

2019-09-30

HANZA sammanfattar och kompletterar operativ och finansiell information

HANZA Holding AB (publ) har under år 2019 slutfört två företagsförvärv med fabriker i Finland, Tyskland och Tjeckien, samt noterat bolaget på NASDAQs huvudlista. Vidare pågår omfattande effektiviseringsprojekt i koncernens tillverkningskluster. Förvärven, projekten och finansiell påverkan har tidigare beskrivits i pressmeddelanden och delårsrapporter. För att ge en uppdaterad bild av koncernens utveckling, sammanfattar och kompletterar nu HANZA den operativa och finansiella informationen. Vidare utvecklar HANZA sin redovisning av de finansiella nyckeltalen, för att tydligare beskriva bolagets nettoskuld- och lönsamhetsutveckling.

2019-08-30

Nytt aktiekapital och antal aktier i HANZA Holding

2019-07-30

HANZAs delårsrapport januari till juni: Kundväxling i Baltikum. Geografisk expansion till Tyskland i juli

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni, 2019. Bolaget fortsätter att presentera starka kassaflöden och minskad nettoskuld. Vidare har ett större strategiskt förvärv i Tyskland genomförts i juli, finansierat med lån och en riktad emission om 3 miljoner aktier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com