Pressrum

HANZA vidareutvecklar organisationen och rekryterar toppchefer

Publiceringsdatum: 2015-09-15

Industristrategen HANZA arbetar efter strategin Frontrunner som syftar till att utveckla företaget till en världsledande affärspartner inom tillverkning. I dag genomfördes nästa steg genom en vidareutvecklad organisation till vilken bolaget värvat erfarna toppchefer.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, utvecklas snabbt inom både tjänste- och tillverkningssidan. För att optimera koncernen och skapa en bra grund för den fortsatta utvecklingen presenteras i dag en vidareutvecklad organisation.

Mekaniktillverkningen delas organisatoriskt upp i två nya divisioner: HANZA Light Mechanics och HANZA Heavy Mechanics.

  • Som chef för Light Mechanics har HANZA rekryterat den välmeriterade Emöke Sogenbits från Flir och tidigare Enics.

  • Som chef för Heavy Mechanics har HANZA utnämnt Mikko Leidén från det framgångsrika bolaget Metalliset som nyligen förvärvats.

Gerd Levin-Nygren fortsätter som chef för HANZA Electronics.

Försäljningsfunktionen omformas till den nya avdelningen Business Solutions där Strategi, Affärsutveckling, Marknadsföring samt Business Implementation med de egna koncepten All You Need Is One™ och MIG™ m fl nu ingår.

  • Chef för Business Solutions blir Thomas Lindström som tidigare lett försäljningsfunktionen och som också kvarstår som vVD för HANZA.


Strategi Frontrunner

HANZA följer sin fastlagda strategi Frontrunner, som syftar till att skapa en världsledande affärspartner inom tillverkning. Nyligen slutfördes förvärvet av den högkvalitativa tillverkaren Metalliset med närmare 500 medarbetare i Finland, Estland, Tjeckien och Kina. Både förvärvet och den nya organisationen är en del i strategin.

”Organisationen ger nya lönsamhetsmöjligheter genom kostnadsbesparingar och synergier med det senaste förvärvet”, säger Erik Stenfors, VD. ”Strukturen är enkel, tydlig och dessutom skalbar för vår kommande utveckling.”

En viktig del i strategin är att skapa högre kundvärde genom att erbjuda kvalificerad kunskap och tjänster i kombination med tillverkning. Genom högre kundvärde skapas även högre värde för HANZAs aktieägare.

För att förtydliga kompetensdelen och förenkla strukturen skapas därför nu en central avdelning, Business Solutions, som fokuserar på projektförsäljning, större kunder och mer omfattande samarbeten.

”Marknaden ger oss allt större förtroenden och det möter vi upp genom att fokusera i Business Solutions”, berättar Thomas Lindström, Vice VD och chef för Business Solutions. ”Våra tjänster inom strategisk rådgivning om tillverkningsstrategier har fallit mycket väl ut bland nya som befintliga kunder. ”


Marknadens mest innovativa tillverkning

Chefen för den tidigare mekanikdivisionen, Ove Karlsson, får rollen som COO och till den utvecklade organisationen har två ytterst erfarna chefer rekryterats: Emöke Sogenbits som tidigare bl.a. varit chef för tillverkaren ENICS fabrik i Elva, Estland samt Mikko Leidén tidigare Vice VD på Metalliset och med bakgrund som chef på finska kontraktstillverkaren InCAP.

”HANZA har marknadens mest innovativa tillverkningskoncept.”, säger Emöke Sogenbits, ny chef HANZA Light Mechanics och tillika Site Manager för HANZAs fabrik i Tartu. ”Det är med glädje jag kliver ombord för att vara med och vidareutveckla verksamheten utifrån mina erfarenheter.”

”Marknaden efterfrågar de kompletta tillverkningslösningar som HANZA erbjuder.”, säger Mikko Leidén ny chef HANZA Heavy Mechanics, ” HANZAs affärsmodell skapar nya fördelar för de kunder vi arbetat med tidigare i Metalliset.”


Extern affärsområdesrapportering

HANZA arbetar i dag med två grundläggande affärsområden; Affärsutveckling och Tillverkning. I kvartalsrapporteringen delas affärsområde Tillverkning in i segmenten Mekanik och Elektronik. Den vidareutvecklade organisationen inom respektive affärsområde medför ingen förändring på det format enligt vilken HANZAs kvartalsrapportering sker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Thomas Lindström, Chef Business Solutions, Tel: 46 702 98 39 39, mail: thomas.lindstrom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com