Pressrum

HANZA förstärker koncernens klusterkoncept i Kina

Publiceringsdatum: 2016-09-01

HANZA produktionsanläggningar i Kina samordnas enligt koncernens klusterkoncept, samtidigt som den lokala ledningen förstärks

HANZA Holding AB (publ) har två produktionsanläggningar utanför Shanghai, Kina. För att ytterligare stärka stödet till kunder med behov av lokal produktion i Kina, samordnas ledningen av fabrikerna i enlighet med HANZAs klusterkoncept. Till ny chef har HANZA rekryterat Marco Gentili, som har omfattande erfarenhet av att driva verksamhet i Kina.

”Det är ett mycket engagerande uppdrag att leda HANZAs verksamhet i Kina”, säger Marco Gentili, Chef för HANZAs Kina verksamhet, ”Möjligheterna är många och det finns redan en bra grund för att utveckla verksamheten vidare”.

HANZAs klusterkoncept bygger på att samordna olika tillverkningsteknologier inom geografiska områden som är viktiga för koncernens kunder. Klusterkonceptet har förstärkts i Europa och nu sker detta även i Kina.

”I Kina behövs ett nytänkande eftersom tillverkningskartan har ritats om”, säger Erik Stenfors, CEO HANZA. ”I Kina minskar produktionen för Europa, samtidigt som produktion för den lokala marknaden ökar. Vi utvecklar därför en struktur för tillverkningsflödet i Kina som, i kombination med Europaflödet, skapar ett högt kundvärde.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 15.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com