Pressrum

HANZA erhåller strategiskt viktig order från KLE/Tyri Lights

Publiceringsdatum: 2014-08-14

HANZA har tecknat ett produktionsavtal med KLE/Tyri Lights, vilket kommer att produceras i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng.

HANZA Holding AB (publ), Sveriges ledande affärspartner inom tillverkningslösningar, utvecklar samarbetet med industribolaget KLE/Tyri Lights genom ett flerårsavtal med ett uppskattat ordervärde överstigande 30 MSEK på årsbasis.

”Efter en noggrann utvärderingsprocess valde vi HANZA för vår nya produktlinje”, säger Anders Bergman, Inköpschef KLE. ”Avtalet med HANZA ger oss en bra och flexibel tillverkningslösning”.

HANZAs affärsmodell är att öka tillväxt och lönsamhet för produktägare genom att erbjuda effektiva tillverkningskedjor.

”KLE är ett spännande och framgångsrikt bolag som vi är stolta över att samarbete med”, säger Thomas Lindström, vice VD och Sälj/Marknadschef HANZA. ”Vi ser fram emot att bidra till ytterligare framgångar för dem inom LED-teknikområdet”.

KLE/Tyri Lights är ett av de ledande företagen inom utveckling och produktion av LED-belysning för arbetsfordon och finns representerade i mer än 40 länder. www.tyrilights.com


För ytterligare information, kontakta gärna:

Thomas Lindström, Sälj/Marknadschef HANZA: Telefon: 0702-98 39 39, E-post: thomas.lindstrom@hanza.com

Martin Karlberg, VD KLE/Tyri Lights, Telefon: 031-65 93 30, E-post: martin.karlberg@kle.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2014 kl. 07.55  Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .


FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com