Pressrum

Valberedningens förslag inför årsstämman i HANZA Holding AB (publ)

Publiceringsdatum: 2015-04-29

Valberedningen i HANZA Holding AB (publ) har meddelat bolaget sina förslag till årsstämman 2015. Valberedningen har bestått av Per Tjernberg (Styrelseordförande), Jan Sundqvist (Styrelseledamot), Eugen Steiner (Styrelseledamot) och Mikael Smedeby (Styrelseledamot).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Tjernberg, Mikael Smedeby och Björn Boström samt nyval av Britta Dalunde och Inge Olausson. Jan Sundqvist, Eugen Steiner och Jenny Rosberg har avböjt omval. Per Tjernberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Britta Dalunde har en lång bakgrund inom ekonomistyrning och affärsutveckling. Britta var tidigare CFO och Ekonomidirektör på SJ. I sin roll har Britta ansvarat för bl a Ekonomi, Finans, Business Intelligence, Projektkontor och Inköp. Hon har vidare erfarenhet som CFO från bl a Atea, Carl Bro/Grontmij, Carlson Wagonlit Travel Skandinavien och Scandinavian Service Partner. Utöver CFO funktioner har hon arbetat som ansvarig för marknad och försäljning av flygfrakt i fjärran östern inom bl a ASG. Britta har vidare lång styrelseerfarenhet och är bl a styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Boule Diagnostics AB, ett bolag som noterades på OMX 2011. Britta är Civilekonom med internationell inriktning och har även en MBA with specialism Strategic Planning från Edinburgh Business School. Britta Dalunde innehar för närvarande inga aktier i bolaget.

Inge Olausson, har en lång bakgrund från arbete på ledningsnivå i stora industriföretag. Han har bl.a. varit ansvarig för supply chain inom flera internationella bolag såsom Mölnlycke Health Care, Cardo och Nobel Biocare. Vidare har Inge arbetat i koncernledningen inom mediakoncernen Stampen som är Sveriges största dagstidningskoncern, såsom ansvarig för IT, infrastruktur, upphandlingar och delar av den digitala utvecklingen. Inge har omfattande styrelseerfarenhet och sitter för närvarande bl a i styrelsen för Adeprimo och Metrum Sweden AB. Inge Olausson innehar för närvarande inga aktier i bolaget.

Valberedningen har bedömt att arvodena till styrelsen föreslås vara oförändrade.

Valberedningen föreslår vidare omval av PWC som revisor med Leonard Daun och Britta Lindman som huvudansvariga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tjernberg, Styrelseordförande 070-344 73 70

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 10.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com