Pressrum

HANZA: Delårsrapport januari-september 2015

Publiceringsdatum: 2015-11-03

HANZA Holding AB, noterat på First North Premier, presenterar idag sin delårsrapport för årets första nio månader. Bolaget rapporterar om försäljningsframgångar och om fortsatt lönsamhets­förbättring. Under kvartalet har även den finansiella situationen stärkts betydligt.

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 308,2 MSEK, en ökning med 29 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år (239,3)
 • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 8,9 MSEK (-2,3). Koncernens rörelseresultat uppgick till 55,5 MSEK (-4,5). I resultatet ingår poster av engångskaraktär om
  netto 49,3 MSEK (-0,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,7 MSEK (-9,3), vilket motsvarar 3,89 (-1,24) kr per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 MSEK (3,7)

Jämförelsesiffror för det tredje kvartalet exklusive förvärvet av Metalliset *)

 • Nettoomsättningen uppgick till 276,8 MSEK, en ökning med 16 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år (239,3). Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 13 %
 • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 7,0 MSEK, en ökning mot föregående kvartal (2,0) och motsvarande period föregående år (-2,3).
 • Koncernens rörelseresultat exklusive Metalliset uppgick till 9,1 MSEK (-4,5)

  *) Det förvärvade bolaget Metalliset Oy ingår från och med den 1 september 2015 i HANZAs ekonomiska redovisning

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”Vi fortsätter målmedvetet att både utveckla och effektivisera koncernen. Hittills i år har vi sålt en produktionsenhet, avvecklat två produktionsenheter och genomfört vårt hittills största förvärv. Vi ser hur arbetet leder till en förbättrad lönsamhet, kvartal för kvartal.”

”I samband med förvärvet av Metalliset genomförde vi vår första företrädesemission. Emissionen blev övertecknad och vårt egna kapital ökade under det tredje kvartalet från 143 MSEK till 258 MSEK.
Vår soliditet ökade från 24 % till 31 %.”

”Vi redovisar en stark organisk tillväxt, 13 % exklusive förvärv och valuta för det tredje kvartalet. Riktigt glädjande är framgångarna med vår nya tjänsteprodukt MIGTM, vilken kombinerar strategisk rådgivning och tillverkning.”

Läs rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl. 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com